Cáp đồng trục RG6 Alantek 305m

Giá gốc là: 8,000₫.Giá hiện tại là: 5,000₫.