Dây mạng Golden Konek Cat 6E – UTP (Lõi 0.58 – Màu xanh đậm)

7,500