Dây mạng Golden Konek Cat 5E (Đồng nguyên chất)

9,000