Dây mạng Golden Konek Cat 5E – FTP (Chống nhiễu 1 lớp – Màu trắng)

6,000