Dây cáp đồng trục kèm nguồn có dầu Global RG6-CCS+2C (loại 200m)

7,500