Cáp viễn thông 1 đôi 2 lõi có cường lực (cáp điện thoại)

Giá gốc là: 7,000₫.Giá hiện tại là: 4,500₫.