Dây mạng Golden Konek Cat 6E – SFTP (Chống nhiễu 2 lớp – Màu xanh)

10,000